ติดต่อเราเลขที่ 8 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี 41000 เทศบาลนครอุดรธานี 41000
0-4224-6690, โทรสาร 0-4224-3236
E-Mail : [email protected]

https://www.udvc.ac.th
https://gsuite.udvc.ac.th


ผู้ดูแลระบบ
นายภาณุเมศ ชุมภูนท์ 
นายรัตน สินจารุ