ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน #ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์