“เชิดชู ครู และบุคลากรทางการศึกษา” เนื่องใน “วันครู ประจำปี ๒๕๖๗ “ ✨

“เชิดชู ครู และบุคลากรทางการศึกษา” เนื่องใน “วันครู ประจำปี ๒๕๖๗ “ ✨
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1lCrbeocOI9LsyIOOSjydkC…
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี