พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาพระพุทธมงคล เวลา ๐๗.๑๙ น.

#พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาพระพุทธมงคล เวลา ๐๗.๑๙ น.
—————————–
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/6jhWcPN3ueX6vgux7
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี