รอบชิงชนะเลิศกับการแข่งขัน การเเข่งขันเปตอง

รอบชิงชนะเลิศกับการแข่งขัน
การเเข่งขันเปตอง
—————————-
กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข
“ดอกพิกุลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566
27-28 ธันวาคม 2566
—————————-