โครงการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันศุกร์ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช

โครงการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันศุกร์ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/sxRhv611RoCjyjzSA
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี