นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะกรรมการเข้าร่วมการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะกรรมการเข้าร่วมการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี