เปิดร้าน Pad Thai by UDVC ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ ผัดไท อย. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

เปิดร้าน Pad Thai by UDVC ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ ผัดไท อย. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/Fe1QZNwXnpyUBYtq7
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี