สัมมนา Business Coach Dose มีคำตอบ

สัมมนา Business Coach Dose มีคำตอบ
วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
(ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/gc3ZArtu4rKPACPV9)
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “Business Coach Dose มีคำตอบ”
โครงการนี้ดำเนินงานโดย #ชมรมวิชาชีพการตลาด #วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากคุณเนาวรัตน์ คู่วัจนกุล เจ้าของธุรกิจ #DoseFactory #Doseespresso ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช