ยินดีต้อนรับ นางจุรีรัตน์ ดรละคร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ นางจุรีรัตน์ ดรละคร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี