กำหนดการ พิธีไหว้ครู “คุรุวันทนา อาจริยาปูชนีย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

#กำหนดการ พิธีไหว้ครู “คุรุวันทนา อาจริยาปูชนีย์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี