วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมสวมผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์ ภายใต้สโลแกน “อาชีวะโชว์ความเป็นไทย”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมสวมผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์ ภายใต้สโลแกน “อาชีวะโชว์ความเป็นไทย”
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี