วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด ทักษะนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ห้องประชุมพวงพะยอม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี