ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ Fix It Center วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยมี ท่านนายอำเภอพิบูลย์รักษ์ นายเสกสรรค์ จูมพลหล้า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ Fix It Center วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยมี ท่านนายอำเภอพิบูลย์รักษ์ นายเสกสรรค์ จูมพลหล้า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี