ภาพบรรยากาศของคนที่เข้าถึง ซิกเนเจอร์ เลเยอร์ คัสต้อม ซอฟพาวเวอร์ ออนเดอะร็อค ฮิ้วตี้!! กิจกรรมภายใต้โครงการ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”

ภาพบรรยากาศของคนที่เข้าถึง ซิกเนเจอร์ เลเยอร์ คัสต้อม ซอฟพาวเวอร์ ออนเดอะร็อค ฮิ้วตี้!!
กิจกรรมภายใต้โครงการ
“รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”
กิจกรรมสันทนาการ ช่วงบ่าย
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
๒. บรรยายหัวข้อ “เรียนดี มีสุข” โดย ครูอานนท์ ลีสีคำ หัวหน้างานทะเบียน
วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/gLQrJwog8SRNEhbq5
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี