พิธีเปิดป้ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาอันฮุย และบริษัทถังอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายหลี่ ฟางเจ๋อ เลขาธิการคณะกรรมการ พรรคเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาอันฮุยมอบป้ายและ มอบใบตอบรับนักศึกษาต่างชาติ ให้กับนักศึกษา รุ่น 2023 จำนวน 15 คน สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ขอบคุณทีมงานคุณภาพที่เข้มแข็งทุกคน (20/12/66)

พิธีเปิดป้ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาอันฮุย และบริษัทถังอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายหลี่ ฟางเจ๋อ เลขาธิการคณะกรรมการ พรรคเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาอันฮุยมอบป้ายและ มอบใบตอบรับนักศึกษาต่างชาติ ให้กับนักศึกษา รุ่น 2023 จำนวน 15 คน สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ขอบคุณทีมงานคุณภาพที่เข้มแข็งทุกคน (20/12/66)
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/pmnbZS2pmSTanYyKA