ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2563
1. นายรัชชานนท์ โฮ (เฮง) ระดับ ปวช. 2
2. นายรัชชานนท์ วงคำจันทร์ (นอน) ระดับ ปวช. 1
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564