#Workshop โครงการพัฒนาบุคลากรภายในงานอาคารสถานที่ #ทีมงานอาคารสถานที่ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี

#Workshop โครงการพัฒนาบุคลากรภายในงานอาคารสถานที่ #ทีมงานอาคารสถานที่ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ โดมเพื่อน้อง ลานโพศรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี