#MOU คณะผู้บริหารและหัวหน้าแผนกวิชา ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประเทศไทย และ วิทยาลัย SMK TRI KARYA KLAPANUNGGAL BOGOR #INDONESIA สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

#MOU คณะผู้บริหารและหัวหน้าแผนกวิชา ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประเทศไทย และ วิทยาลัย SMK TRI KARYA KLAPANUNGGAL BOGOR #INDONESIA สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี