Because of you… เพราะมีคุณจึงมีเรา UDVC Teamwork++ ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครอบครัววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งมอบความรัก ความสุข ความทรงจำ

Because of you… เพราะมีคุณจึงมีเรา UDVC Teamwork++
ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ครอบครัววิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งมอบความรัก ความสุข ความทรงจำ พร้อมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ลานโพศรี โดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
“อยู่ก็รัก จากก็คิดถึง” #ด้วยรักและผูกพัน
ติดตามชมภาพเต็มได้ที่ https://www.facebook.com/udvc.ac.th/posts/5096967020366663