7 ธ.ค. 62 พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2562