ส่งมอบหน้ากากเฟสซิลด์ (Face Shield) จำนวน 3,000 ชิ้น

          ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู นำหน้ากากเฟสซิลด์ (Face Shield) จำนวน 3,000 ชิ้น มอบให้แก่สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครต่อไป โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นตัวแทนรับมอบ ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(รายงานโดย #UDVCPR Udonthani Vocational College Public Relations #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี)