22 พ.ย. 2566 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดกิจกรรม “สาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ เทคนิคแรงเงาและดินสอสี“

22 พ.ย. 2566 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดกิจกรรม “สาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ เทคนิคแรงเงาและดินสอสี“ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่