📸 ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์วันครู ปี ๒๕๖๗ ในวันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ✨

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์วันครู ปี ๒๕๖๗ ในวันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ✨
ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1lCrbeocOI9LsyIOOSjydkC…
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี