📣📣แจ้งจ้า🎤📣📢 ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 ทุกแผนกวิชา

📣📣แจ้งจ้า🎤📣📢 ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 ทุกแผนกวิชา
สามารถตรวจสอบค่าลงทะเบียนได้ตามเอกสารข้างล่างนี้เลยจ้า⬇⬇⬇⬇