👏ขอแสดงความยินดี #สาขาวิชาการตลาด ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 #การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2566 #ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา

👏ขอแสดงความยินดี #สาขาวิชาการตลาด ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 #การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2566 #ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา #ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ #จังหวัดสุพรรณบุรี #การตลด #วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธาี #udvc #marketing