👏ขอแสดงความยินดี #สาขาวิชาการตลาด ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๔ #การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ #ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา

👏ขอแสดงความยินดี #สาขาวิชาการตลาด ได้รับ #รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๔ #การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ #ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา #ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ #จังหวัดสุพรรณบุรี #การตลาด #วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #udvc #marketing
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี