🏆รางวัลระดับชาติ 🇹🇭 🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1🥈🎉 🧃ทักษะการออกแบบเพื่อสร้างเอกลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม” สาขาวิชาการออกแบบ ✨วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ✨

🏆รางวัลระดับชาติ 🇹🇭
🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1🥈🎉
🧃ทักษะการออกแบบเพื่อสร้างเอกลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม”
สาขาวิชาการออกแบบ
✨วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ✨
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี