🏆รางวัลระดับชาติ 🇹🇭 🥇รางวัลชนะเลิศ🥇🎉 🎬“ทักษะวิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิคสื่อผสม (MIX MEDIA)” ระดับ ปวส. ประเภททีม ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ✨วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ✨

🏆รางวัลระดับชาติ 🇹🇭
🥇รางวัลชนะเลิศ🥇🎉
🎬“ทักษะวิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เทคนิคสื่อผสม (MIX MEDIA)” ระดับ ปวส. ประเภททีม ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
✨วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ✨
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี