✨ บริษัท บียอนด์ คาเฟ่ จำกัด เข้ามอบทุนสนับสนุนเพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรม และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

✨ บริษัท บียอนด์ คาเฟ่ จำกัด เข้ามอบทุนสนับสนุนเพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรม และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/WLLfpPWE8GvgzhDw8
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี