✨😘 ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหาร นำโดยนางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมถ่ายภาพหนังสืออนุสรณ์รุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณโดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

✨😘 ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหาร นำโดยนางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมถ่ายภาพหนังสืออนุสรณ์รุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณโดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี