ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม และเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางวิทยาลัยจึงได้ใช้การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์โดยวิธีการไลฟ์ พร้อมทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมทั้งให้สวมหน้ากากตลอดเวลา สำหรับคณะครู บุคลากร และตัวแทนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ที่เข้ารับฟังการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี