ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการฯ เข้ารับมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนในการสร้าง “โดมเพื่อน้อง” เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร

ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการฯ เข้ารับมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนในการสร้าง “โดมเพื่อน้อง” เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร ณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี