ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุมครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ 3/2564

ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุมครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ 3/2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2