ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี

ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี ในการวัดและประเมินผล ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ที่เกิดขึ้นในคัวผู้เรียนแต่ละคนให้มีระดับสมรรถนะหรือความสามารถ ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู้ ร่วมถึง การประเมินผลการศึกษาและการทดสอบการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตรงตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ขั้น 2