ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือแนวทางการปฎิบัติและเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆ

ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือแนวทางการปฎิบัติและเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยฯ (Morning Brief) เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสวนหน้าอาคารรับรองผู้ปกครองและงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี