ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ส่งมอบความสุขผ่านกระเช้าของขวัญ และขนมปังแสนอร่อย #UDVCBakery เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ส่งมอบความสุขผ่านกระเช้าของขวัญ และขนมปังแสนอร่อย #UDVCBakery เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565