ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ การเตรียมอาคาร สถานที่ วิทยาลัยฯ โดยการร่วม “จัดทำสื่อ โฆษณารถยนต์โตโยต้า รุ่น Fortuner Legender “

ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ การเตรียมอาคาร สถานที่ วิทยาลัยฯ โดยการร่วม “จัดทำสื่อ โฆษณารถยนต์โตโยต้า รุ่น Fortuner Legender “ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี จำกัด ณ บริเวณสวนอาคารรับรองผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี