ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางและเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน

ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางและเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างาน เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ในส่วนของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ (Video Conference)