ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้ารับมอบเงินสนับสนุนสร้างโดมเพื่อน้อง

ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้ารับมอบเงินสนับสนุนสร้างโดมเพื่อน้อง เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร ณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี