ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือ จีน-ไทย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยวิศวกรรมและการก่อสร้างเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๓ อาคารพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือ จีน-ไทย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยวิศวกรรมและการก่อสร้างเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๓ อาคารพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี