ในวันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมกับงานความร่วมมือ นำนักศึกษาทวิวุฒิไทย-จีน ไหว้ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาลัย และขอพรท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนทีมงานความร่วมมือ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว ประเทศจีน

ในวันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมกับงานความร่วมมือ
นำนักศึกษาทวิวุฒิไทย-จีน ไหว้ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาลัย และขอพรท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนทีมงานความร่วมมือ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว ประเทศจีน
ในโครงการความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กับ Changzhou College of Information Technology (CCIT) มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิวุฒิ ไทย – จีน รุ่นที่ ๑ สาขาอีคอมเมิร์ซ โดยแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อครั้งนี้ ได้แก่
๑.นายนัฐวุฒิ มูหะเสียม
๒.นายนพไนย์ บ้างตำรวจ
๓.นางสาวชมพูนุช ตาลทับ
๔.นายเทวินทร์ เทพแพงตา
๕.นายอนุชิต สายศรี
โดยมีครูดูแล และร่วมเดินทางไปส่งได้แก่ ครูสุจิตรา ทองดี และครูกัญญ์ศรินทร์ ขมิ้นเขียว
รูปภาพเพิ่ม : https://photos.app.goo.gl/gvL4x3w857MhyQY6A