ในวันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมส่งมอบความสุขผ่านกระเช้าผลไม้ และของขวัญ ผลิตภัณฑ์เค้ก คุกกี้ #UDVCBakery เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗

ในวันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมส่งมอบความสุขผ่านกระเช้าผลไม้ และของขวัญ ผลิตภัณฑ์เค้ก คุกกี้ #UDVCBakery เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗