ในวันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมภายใต้ โครงการอบรมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ในวันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมภายใต้ โครงการอบรมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/vUESK2ea8GkXbxdUA
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี