ในวันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
#ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะระดับสถานศึกษา
๕ ทักษะ
– ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้า เครื่องสำอาง
– ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อ เขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ
– ทักษะชุดการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม
– ทักษะ วีดิโอคอนเทนต์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (Mix media)
– ทักษะออกแบบเครื่องประดับ