ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมส่งมอบความสุขผ่านกระเช้าผลไม้ และของขวัญ ผลิตภัณฑ์เค้ก คุกกี้ #UDVCBakery เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมส่งมอบความสุขผ่านกระเช้าผลไม้ และของขวัญ ผลิตภัณฑ์เค้ก คุกกี้ #UDVCBakery เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗