ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดงานบุญทอดผ้าป่าสร้างโดมเพื่อน้อง ระยะที่ 2 เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร วัดป่าหนองแซง ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ หน้าอาคาร 8 #ทําบุญตักบาตร

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดงานบุญทอดผ้าป่าสร้างโดมเพื่อน้อง ระยะที่ 2 เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร วัดป่าหนองแซง ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ หน้าอาคาร 8 #ทําบุญตักบาตร