ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการจัดงานทอดผ้าป่า สร้าง #โดมเพื่อน้อง #ระยะที่สอง

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการจัดงานทอดผ้าป่า สร้าง #โดมเพื่อน้อง #ระยะที่สอง เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปฐฺญาธโร องค์ประธานสงฆ์ วัดป่าหนองแซง