ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมกับสมาคมครูและผู้ปกครองวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมกับสมาคมครูและผู้ปกครองวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2