ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้ารับมอบเงินสนับสนุนสร้างโดมเพื่อน้อง เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร ณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้ารับมอบเงินสนับสนุนสร้างโดมเพื่อน้อง เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร ณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี